Kult - The Order

12. října 2010 v 20:37 | g.schreiber |  SILENT HILL
Historie a rozdělení kultu

"You think there are things like good and evil, but they aren't. There is only chaos and the order..."

The Order, neboli Řád má hluboké kořeny již v dobách kolonizace. První osadníci vyhnali indiány z "místa utišených duchů". Prokleté město vyhladila katastrofa a jméno pohřbila v prach. Druzí osadníci měli větší štěstí. Sice se také často potýkali s neštěstím, ale to nezabránilo rozvoji města, které od té doby nese jméno Silent hill. Jestli zakladatelé Řádu pocházeli z prvních, nebo až z druhých osadníků, není dosud známo. S jistotou lze pouze říct, že původní víra kultu přejala mnohé od indiánů.

Sekta Posvátné Matky

Zřejmě nejstarší sekta. I když ve své době se jednalo o kult samotný. Stejně jako dnes, vyznávali Posvátnou Matku, která sestoupí a přivede ráj. K tomu je zapotřebí zničit svět starý, protože na prohnilé půdě hříchu těžko vznikne dokonalý ráj. Proto musí být země vyčištěna ohněm, stejně jako mysl hříšníků. Utrpení a bolest hraje v kultu důležitou roli. "Sympathy could be born out of pain and sufferring...". Stejně tak kult Velké Matky. Matka příroda. Krutá i milující. Ta, co dává život a pak si jej bere zpět. Náboženství Řádu nemá daleko od pradávných matriarchálních kultů. Velká Matka se objevuje ve všech kulturách předkřesťanské éry. Vystupuje v mnoha podobách. Její význam se neztratil ani s příchodem patriarchátu a dokonce i křesťané mají svou Velkou Matku - Pannu Marii...

Řád má svou Posvátnou Matku. Vlivy indiánů nalezneme nejen v matriarchálním pojetí kultu, ale také v označení některých bůžků. (Xuchilbara, Lobsel Vith, Valtiel). S indiány kult rovněž pojí rostlina Aglaophotis, neboli White Claudia. Hinduistická, dobrotivá matka Durga má svůj ničivý, brutální a obscénní aspekt - krvavou bohyni Kálí. Tato dvojakost se rovněž objevuje vesměs ve všech kulturách. Křesťané pak vytvořily možná příliš jednotvárný protipól. Bůh vs. Ďábel. Každopádně Posvátnou Matku představuje jedna bytost. Matku i dceru zároveň. Snoubí se v ní dobrotivý aspekt s nutným zlem (očista světa ohněm). Ona je životem i smrtí. Vznikem i zánikem. Ona je temnotou - zárodkem všeho, včetně světla. Ona přivedla otherworld, neboť otherworld je jejím aspektem (viz otherworld)...

O sestupu Posvátné Matky se zmiňuje Crimson Tome (SH4). Tato kniha zahrnuje rituály, potřebné pro sestup Matky. Jde o dost krutý rituál. Koneckonců sami indiáni často prováděli značně krvavé oběti. Rituál se přesně nazývá Jedenadvacet Svátostí. Jedenadvacet obětí. Starý rituál provede Walter Sullivan - díky rituálu se z něj stane známý masový vrah. Díky získané moci nepřestane vraždit ani po vlastní sebevraždě...

Sekta Posvátné Ženy

Po tom, co v Evropě reformátoři křesťanství dali vzniknout křesťanským sektám, sáhl Vatikán po staré zbrani, která měla hlavě církve vrátit respekt. Svatá Inkvizice. Evropou se od 15.st. přehnala
vlna honů na čarodejnice, která se ve st. 17. dostala do Ameriky. I když nedosahovala takové brutality jako v Evropských zemích. Ozvěny Salemského procesu se dostaly i do Silent Hillu. Přestože Řád existoval spíš skrytě, o jeho existenci se určitě vědělo. Tehdy v Řádu působila osoba, známá jako Sv. Jennifer. Krom toho, že ji křesťané upálili jako čarodejnici, nevíme o této ženě zhola nic. Avšak předpokládám, že vnik nové sekty souvisí s ní nebo minimálně s jejím upálením.

Posvátná Žena může být chápána jako analogie Ježíše Krista. Je to dcera bohyně - Posvátné Matky, a zároveň je v podstatě její reinkarnací. Úděl zničení světa a nastolení ráje nyní patří jí. Už jednou lidské bytosti spasila, jenže potom zemřela. Svým věřícím slíbila návrat a s ním i znovuzrození ráje. Její příchod není podmíněn jedenadvaceti obětmi. Jediné utrpení náleží Posvátné Matce a Ženě samotné, coby zárodku v Matce. Těžko říct, zdali tyto myšlenky zformovala samotná Jannifer. Nelze to vyloučit. Kristus jako žena? To křesťané jistě nemohli překousnout, proto kacířka skončila na hranici. Spálit celý kult však nedokázali. Jak bývá u křesťanů zvykem, označili bohy Řádu démonickými jmény. Posvátná Matka získala jméno Samael. (odtud nejčastější omyl hráčů, že kult vyznává Samaela). Crimson tome rovněž musel sepsat křesťan, protože o Sestupu Posvátné Matky píše jako o sestupu Ďábla...

Každopádně by se dalo říci, že Řád poněkud vyměkl. Přestože Sekta Posvátné Matky má v kultu stále dominantní místo, s Posvátnou Ženou se v budoucnu počítá. Rituály oplození Matky sice nejsou tak kruté, ale nejdříve musí Matka sestoupit. Pak teprve může porodit Posvátnou Ženu, do které se po vlastním zániku reinkarnuje. Nová bytost "s krví na rukou" přivede nový ráj. Krví se zřejmě myslí krev světa, co musí být zničen. Kult se o sestup Matky snažil mnohokrát. V historii Silent Hillu nalezneme nespočet případů zmizení lidí. Někteří se stali oběťmi kultu. Jiní zmizeli kvůli vlastním hříchům (tak jako např. James)

Valtielova Sekta

Často je Řád označován jako kult posledního soudu. Vzhledem k plánům Posvátné Ženy se světem lze chápat toto označení. Sekta má funkci soudců a vykonavatelů. Jako vyznavači Valtiela možná střeži Metatronovu pečeť. V Řádu kult Valtiela možná existuje už velmi dlouho. Kdy se zformoval není až tak důležité. Jeho stoupenci nosí na hlavách rudé róby, podobné těm, které ve středověku nosili kati. Zřejmě na základě těchto vědomostí si James vytvořil bytost, známou jako Red Pyramid Thing (Pyramid Head). Existují však dohady, že Pyramid Head existuje jako bytost sloužící Valtielovi. Pyramid Head jako Xuchilbara, který trestá hříšníky. Ten, kdo je očistí. Vyloučit nelze ani jednu z možností.

Sv. Alessa

Malá kaple v nowhere třetího dílu dává vzniknout domněnce, zdali opravdu existoval v Řádu nějaký kult Alessy. Nebo kaple sloužila jako pomyslný Claudiin úkryt, kam se chodila ukrýt před vnějším světem? Ať už kapli postavil Řád, nebo jen Claudiina mysl, dalo by se říci, že kult Alessy existoval. Nikoli oficiálně, ale jako modla. Alessa jako Posvátná Matka i Žena. Odtud přídomek Matka boha, dcera boha. Ta, co porodí boha a sama se do něj po své smrti reinkarnuje.

Kde se Alessa vlastně vzala? Skutečně jde o dceru Dahlie? Alessiny útěky z Wish House dávají prostor k pochybám. Možná Dahlia posílala svou dceru do sirotčinců na převýchovu. Každopádně Dahlia na staré rituály o Sestupu Matky nevěřila. Tvrdila, že je třeba zavést nové postupy. Bohyně se zrodí jedině z bolesti a utrpení mladé dívky - panny, která disponuje ohromnou mentální silou. Přestože ani nové postupy úplně neuspěly, věřil Řád v Alessu jako v Matku i Ženu. Předvším Claudia.   
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama